Avtokarta Črna gora 1:250 000

Avtokarta Črna gora 1:250 000

Kartografija d.o.o.

3830048522397

Nov

Sodobna in lepa avtokarta Črne gore je izdelana v merilu 1 : 250 000 in je natisnjena v na formatu papirja 100 × 70 cm. Zložena je v priročen format. Prednostno je upodobljeno cestno omrežje s kilometrino. Namenjena je osnovnemu načrtovanju poti po Črni gori.

Trde platnice, indeks krajevnih imen.

Več podatkov

8,90 €

Avtokarta Črna gora 1:250 000

 

Sodobna in lepa avtokarta Črne gore je izdelana v merilu 1 : 250 000 in je natisnjena v na formatu papirja 100 × 70 cm. Zložena je v priročen format. Prednostno je upodobljeno cestno omrežje s kilometrino. Namenjena je osnovnemu načrtovanju poti po Črni gori.

Trde platnice, indeks krajevnih imen.

 

 

Glavna vsebina:

Osnovna cestna mreža (avtoceste, glavne, regionalne in lokalne ceste s kilometrino)

Naselja

Državne meje

Vodovje

Relief, prikazan s hipsometrijo in senčenjem

Bencinske postaje in turistične informacije

Karta je uporabna tudi kot osnoven geografski prikaz Črne gore.

Na hrbtni strani je indeks krajevnih imen

Kartografija je nova znamka svežih, preglednih in vsebinsko bogatih kart in zemljevidov. Program stalno dopolnjujemo z novimi mestnimi, turističnimi in avto kartami, atlasi, stenskimi kartami in turističnimi vodiči, izdelujemo pa tudi karte po naročilu.