Naša spletna trgovina uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in priporočamo vam, da sprejmete njihovo uporabo in si tako zagotovite brezhibno delovanje naše strani.

Merilo karte oziroma merilo zemljevida je razmerje med razdaljami na karti in dejanskimi razdaljami v naravi. Merilo je označeno na vsaki karti in je zapisno v eno od treh oblik:

  • Številčno ali numerično merilo
  • Grafično ali linearno merilo
  • Opisno ali neposredno merilo

merilo karte

 

Številčno merilo je napisano v obliki razmerja (1 : 50.000) ali ulomka (1/50.000). Ena pomeni enoto dolžine na karti. Imenovalec pove kolikokrat je razdalja v naravi večja kot pri prikazu na karti. Merilo 1 : 25.000 pove, da na karti 1 mm (cm, dm, …) ustreza 25.000 teh enot v naravi – 25.000 mm (cm, dm, …). Karta večjega merila je tista, katera ima manjši imenovalec. (M 1 : 25.000 > M 1 : 50.000).

Velikost merila je razdalja v naravi predstavljena v metrih, katerim odgovarja 1 mm na karti (VM).

Ena pomeni enoto dolžine na karti. Imenovalec pove kolikokrat je razdalja v naravi večja kot pri prikazu na karti. Merilo 1 : 25.000 pove, da 1 cm na karti ustreza 25.000 cm (250 metrov) v naravi. Karta večjega merila je tista, katera ima manjši imenovalec. (M 1 : 25.000 > M 1 : 50.000).

Velikost merila je razdalja v naravi predstavljena v metrih, katerim odgovarja 1 mm na karti (VM). 

M 1 : 25.000 – VM = 251 : 25.0001 cm na karti je 250 m v naravi
M 1 : 50.000 – VM = 501 : 50.0001 cm na karti je 500 m v naravi
M 1 : 100.000 – VM = 1001 : 100.0001 cm na karti je 1000 m v naravi

Številčno merilo uporabljamo za pretvarjanje izmerjenih razdalj na karti v odgovarjajoče razdalje v naravi in nasprotno.

Grafično merilo je številčno merilo prikazano na grafični način. Na kartah je prikazano v obliki daljice s skalo v merilu karte. Ker je prikazano v obliki ene linije se preprosto imenuje enolinijsko grafično merilo. Grafično merilo je bolj praktično za uporabo, ker ne zahteva merjenja na karti in računanja, temveč z neposrednim prenašanjem razdalje s karte na grafično merilo dobimo razdaljo v naravi. Prednost grafičnega merila je v tem, da se krči in razteza skupaj s papirjem.

 

Opisno ali neposredno merilo je podano z razlago. Primer: 1 cm na karti je 400 m v naravi (1:40 000).

 

Karta v merilu 1:25 000 je  v večjem merilu kot karta 1:100 000, ker je določen del površine v naravi predstavljen natančneje in podrobneje. Za planinske karte se običajno uporabljata merili 1:25 000 in 1:50 000. 

merilo zemljevida