Merilo karte oziroma merilo zemljevida je razmerje med razdaljami na karti in dejanskimi razdaljami v naravi. Merilo je označeno na vsaki karti in je zapisno v eno od treh oblik:

  • Številčno ali numerično merilo
  • Grafično ali linearno merilo
  • Opisno ali neposredno merilo

merilo karte

 

Številčno merilo je napisano v obliki razmerja (1 : 50.000) ali ulomka (1/50.000). Ena pomeni enoto dolžine na karti. Imenovalec pove kolikokrat je razdalja v naravi večja kot pri prikazu na karti. Merilo 1 : 25.000 pove, da na karti 1 mm (cm, dm, …) ustreza 25.000 teh enot v naravi – 25.000 mm (cm, dm, …). Karta večjega merila je tista, katera ima manjši imenovalec. (M 1 : 25.000 > M 1 : 50.000).

Velikost merila je razdalja v naravi predstavljena v metrih, katerim odgovarja 1 mm na karti (VM).

Ena pomeni enoto dolžine na karti. Imenovalec pove kolikokrat je razdalja v naravi večja kot pri prikazu na karti. Merilo 1 : 25.000 pove, da 1 cm na karti ustreza 25.000 cm (250 metrov) v naravi. Karta večjega merila je tista, katera ima manjši imenovalec. (M 1 : 25.000 > M 1 : 50.000).

Velikost merila je razdalja v naravi predstavljena v metrih, katerim odgovarja 1 mm na karti (VM). 

M 1 : 25.000 – VM = 251 : 25.0001 cm na karti je 250 m v naravi
M 1 : 50.000 – VM = 501 : 50.0001 cm na karti je 500 m v naravi
M 1 : 100.000 – VM = 1001 : 100.0001 cm na karti je 1000 m v naravi

Številčno merilo uporabljamo za pretvarjanje izmerjenih razdalj na karti v odgovarjajoče razdalje v naravi in nasprotno.

Grafično merilo je številčno merilo prikazano na grafični način. Na kartah je prikazano v obliki daljice s skalo v merilu karte. Ker je prikazano v obliki ene linije se preprosto imenuje enolinijsko grafično merilo. Grafično merilo je bolj praktično za uporabo, ker ne zahteva merjenja na karti in računanja, temveč z neposrednim prenašanjem razdalje s karte na grafično merilo dobimo razdaljo v naravi. Prednost grafičnega merila je v tem, da se krči in razteza skupaj s papirjem.

 

Opisno ali neposredno merilo je podano z razlago. Primer: 1 cm na karti je 400 m v naravi (1:40 000).

 

Karta v merilu 1:25 000 je  v večjem merilu kot karta 1:100 000, ker je določen del površine v naravi predstavljen natančneje in podrobneje. Za planinske karte se običajno uporabljata merili 1:25 000 in 1:50 000. 

merilo zemljevida