Oprema za gore in stene, Bine Mlač - priročnik PZS

Oprema za gore in stene, Bine Mlač - priročnik PZS

Planinska zveza Slovenija

Nov

Priročnik Oprema za gore je s 406 stranmi resnično prava zakladnica pomembnih podatkov. Avtor Bine Mlač, izšlo pri PZS. 

Knjiga je še vedno dober vodič pri nakupu opreme, saj usmerja ali daje dovolj kritično podlago za branje navodil in reklamnih katalogov. In v tem zadnjem bo še dolgo časa aktualna.

Več podatkov

27,50 €

Knjiga Oprema za gore in stene je nastajala več let in pri njenem nastajanju sodelovalo koncem 90. let več avtorjev.


Prvotna zamisel o učbeniku je dobila še nekatere druge izmere, saj premore 406 strani in je prava zakladnica številnih pomembnih podatkov. Sicer jo lahko uporabljamo kot učbenik, čeprav daje širši vpogled v snov, ki obravnava namenskost, osnovne tehnične podatke o posameznem kosu opreme ter kažipote pri nakupu in uporabi. Celo več. Marsikje so razloženi nekateri fizikalni, kemijski in mehanski dejavniki, ki vplivajo na tehnološke rešitve, tako imenovano ergonomijo (lažja in krajša pota, manj prijemov), sinergijo (seštevek ali zmnožek učinkovanj), podvojeno varnost in zanesljivost.


Med opisom dela opreme so večkrat omenjene vodilne družbe, ki ta ali oni kos izdeluje, če ne gre za oblačila, kjer so navedeni najugodnejši (optimalni) primeri čebulnega oziroma plastnega sestava.
Vsi izdelki, ki jih knjiga posebej omenja ali izpostavlja, so bili deležni številnih preizkusov in objavljeni v najuglednejših planinsko-alpinističnih revijah na Zahodu. To je deloma razvidno iz krajših preglednic ali bibliografskih virov.
Nekateri menijo, da tovrstne knjige hitro zastarajo. Svoje mnenje navadno podkrepijo z ugotovitvijo, da se na tržišču vsak dan pojavijo novi, posodobljeni izdelki ali še učinkovitejše novotarije. Pri tem pa pozabljajo, da vse spremembe v obdobju desetih ali še malo več let bistveno ne vplivajo na prvine gorniške, alpinistične in planinske šole. Zanje namreč večina dognanj še naprej drži. Do neke mere te zadnje besede zadevajo tudi posameznike, zlasti take, ki redno zahajajo v gore in so hkrati kupci. Čeprav se pogosto opirajo na vsebino reklamnih ali prodajnih katalogov, se srečujejo z znanjem in spoznanji, ki so istovetna s naukom omenjenih šol.
Že desetletja je v navadi, da se pri pisanju učbenikov in priročnikov vsa oprema poprej temeljito preizkusi. Po drugi strani pa je treba vsa tehnična in varnostna merila prevesti v razumljiv jezik. Kajti notranji (UIAA) in zunanji (EU -> EN) standardi ostajajo nespremenjeni, dokler jih s soglasjem ne spremenijo oziroma sprejmejo komisije tehničnih in vzgojno izobraževalnih alpskih združenj in društev ali posebna komisija za standardizacijo pri EU (op. Direktive). Vse to in še mnogo več je bilo i upoštevano in razloženo v knjigi Oprema za gore in stene.
Nemalo poučne snovi je bilo vzeto in prilagojeno s priročniki GRSS, združenj gorskih vodnikov ter Komisije za alpinizem pri PZS oziroma njene podkomisije za vzgojo in izobraževanje.
Povsem normalno je, da glede nekaterih strokovnih mnenj in presoj obstajajo manjša razhajanja, vendar ta v ničemer ne spreminjajo njena pota pri pravilnem izboru opreme. Ta se pač med sabo razlikuje po kakovosti, ki jo na posameznih področjih planinsko-alpinističnega delovanja narekuje omenjena namembnost (funkcionalnost). Šele v drugem planu so splošna in posebna znanja o njeni uporabi.
Problematika vsakega posameznega dela opreme ali vanj vgrajena novotarija se praviloma obravnava širše, to se pravi v okviru celotnega sistema delovanja, čeprav je ključno vprašanje venomer enako: ali omogočajo posodobitve in novotarije še večjo varnost in še bolj preprosto delovanje, torej manj prijemov ali korakov pri njeni praktični uporabi?
Na vsa ta in še številna druga vprašanja knjiga dokaj izčrpno odgovarja, omogoča vpogled na nekatera področja ožje stroke, ne manjka se nasvetov in kažipotov, hkrati pa je usklajena s programi dela zgoraj omenjenih šol.
Če so med tovrstnimi knjigami - za zdaj ju v takem obsegu premorejo le Nemci in Slovenci - zares kakšne razlike, jih najdemo kvečjemu v slogu pisanja posameznih avtorjev, njihovih metodah podajanja in poučevanja ter obseg fizikalnih razlag. Vsi ti pristopi vplivajo na metodologijo, ki je, kot rečeno, na vsem svetu malodane v celoti podobna.

Knjiga je še vedno dober vodič pri nakupu opreme, saj usmerja ali daje dovolj kritično podlago za branje navodil in reklamnih katalogov. In v tem zadnjem bo še dolgo časa aktualna. Kupite oz. naročite jo lahko v Planinski založbi

Sprejemam

Spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik in so potrebni za pravilno uporabo trgovine. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?